Stand aanvragen wereldmarkt

De Wereldmarkt vindt plaats in het gemeentelijk Wildemanspark. We proberen steeds een zo groot mogelijke variatie van standen aan onze bezoekers aan te bieden. Daarom maken we onderscheid in vier verschillende soorten standen.

  1. themastand: Dit zijn hoofdzakelijk leden van de GROSH en lokale duurzame initiatieven. We vragen om de stand zo interactief mogelijk te maken, de link te maken naar de SDG's en extra aandacht te besteden voor de beleving van kinderen.
  2. infostanden: een stand die hoofdzakelijk informatie geeft over de eigen werking. We vragen aan deze standen om zo interactief mogelijk te werk te gaan om zo de bezoeker echt te betrekken en informeren. 
  3. eetstanden: een stand die hoofdzakelijk voeding aanbiedt.
  4. verkoopsstand: een stand die hoofdzakelijk goederen of diensten verkoopt.
  5. duurzame / faire verkoopsstand: een stand die hoofdzakelijk faire en duurzame producten verkoopt

Vraag hier uw stand aan