De inschrijvingen voor de wereldmarkt zijn afgesloten. We proberen ten laatste op 23 april uw standplaats te bevestigen en praktische informatie door te sturen.

De wereldmarkt vindt plaats in het gemeentelijk wildemanspark op 1 mei van 14 tot 19 uur. We proberen steeds een zo groot mogelijke variatie van standen aan onze bezoekers aan te bieden. Daarom maken we onderscheid in vier verschillende soorten standen.

  1. themastand: een stand van een houder die past in het jaarlijkse centrale concept (voor 2018 is dit Kunst en Migratie). Dit zijn hoofdzakelijk leden van de GROSH en lokale duurzame initiatieven. We vragen om de link te maken met Kunst en Migratie met extra aandacht voor de beleving van kinderen.
  2. infostanden: een stand die hoofdzakelijk informatie geeft over de eigen werking. We vragen aan deze standen om zo interactief mogelijk te werk te gaan om zo de bezoeker echt te betrekken en informeren. 
  3. eetstanden: een stand die hoofdzakelijk voeding aanbiedt.
  4. marktstand: een stand die hoofdzakelijk goederen of diensten verkoopt.

Een stand aanvragen voor de wereldmarkt kan via deze link tot woensdag 11 april. Hierna zal het inschrijvingsformulier niet meer beschikbaar zijn.

Alle nuttige documenten zoals het reglement, inplantingsplan en info betreffende voedselveiligheid kunt u hier terugvinden